RUST BULLET

Rust Bullet

* RUST BULLET PDF

KOROZYON NEDİR ?

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınması sonucu metalik özelliklerini kaybetmesi durumu olup önlenmesine yönelik bir yol izlenmediği takdirde çelik yapı malzemesinde geri dönülemez tahribata neden olabilir.
Metal yüzeylerde koruyucu kaplamanın zayıfladığı ve / veya yırtıldığı noktalarda oluşmaya başlayan korozyon kaplamanın altından yayılmaya devam eder.
Korozyon sonucu metal malzemede kütle kaybı oluşur ki bu da metal malzemenin mukavemetini yitirmesine neden olur.

KOROZYONU HIZLANDIRAN FAKTÖRLER NELERDİR ?

Bir metalin korozyona maruz kalması, kendi yapısı ve çevre şartlarıyla doğrudan alakalıdır.
Genel olmakla birlikte aşağıda ki etkenler korozyon sürecini hızlandırır;
• Ortam etkisi ( Deniz, göl vb gibi iyonik etkiye sahip alanlar)
• Metal yapının basınç altında kalışı
• Sıcaklığın artışı
• Galvanik etkileşimler
• Elektrolitte çözünmüş oksijen miktarı •Taşıyıcı (iyon) sayısı ve cinsi
• Kaçak akım etkisinde kalma
• Elektrolitin iletkenliği ve pH’ı •Mikroorganizma faaliyetlerine maruz kalma
•Yanlış koruyucu malzeme seçimi

KOROZYON NASIL ÖNLENİR?

Korozyona karşı koruma sağlayan kaplamaların genel olarak bilinen 3 koruma yöntemi vardır;
1.Bariyer Koruma ; Nemi, oksijeni ve diğer kimyasalları yüzeyden bloke eder. Bariyer kaplamalar nispeten düşük nem geçirgenliğine sahiptir. TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR.
2. İnhibitörler; Yüzeyde ki korozif reaksiyonlara müdahale ve inhibe eden özel pigmentler içerir. Nem, kaplama filminden gçerken anti-korozif pigmentler yavaş yavaş çözünerek korozyonu durdurmaya yardımcı olur. TEK BAŞINA KESİN ÇÖZÜM DEĞİLDİR.
3. Katodik Koruma; Metal korozyonlarını önlemek için kullanılan en uygun ve yaygın yöntemdir. Bu yöntemde metalin tamamı veya metal yüzeyindeki anodik bölgeler katot haline dönüştürülerek korozyon kesin olarak önlenir.
Bu yöntemde çinko ya da alüminyum açısından zengin kaplamalar kullanılır.
Korozyon, metalik yapılardaki beklenmedik yıkımın başlıca sebebidir ve ciddi maliyetlere neden olabilir.
• Doğru Ürün Seçimi
• Başarılı Bir Uygulama
• Düzenli Takip ile korozyon önlenebilir. Yapı ve yapı malzemesinin ömrü uzatılabilir.

Doğru Ürün Nedir?

Direk Pas Üzerine Atılan Boya…
Amerika Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi’nden Pas/ Korozyon Kontrolü Konusunda
İki Ayrı Patente Sahip Tek Ürün …
Amerika Birleşik Devletler Genel Hizmetler İdaresi ( GSA) Tarafından Kaliteli Ürünler Literatüründe Yer Alarak Bir Tarife Sözleşmesi ile Ödüllendirilmiştir.

Astar veya üst kaplama gerektirmez.
Korozyonu inhibe eder.
Kullanıma hazır ambalaj
Kumlama gerektirmez.
Yüzey hazırlığı gerektirmez.
Uzun Ömürlü
Nem Kurutucu bir Üretandır…
Nem kurutucunun anlamı atmosferin doğal unsurları kullanılarak kurumanın sağlanmasıdır. Dışarıdan yapay ısı kaynağı, ilave aktivatör veya bileşen gerekmez.

Alifatik Özelliklerde bir Aromatik Üretandır…

AROMATİK………Sağlam, Aşınmaya dirençli, Kimyasal Dirençli, Elastik
ALİFATİK………… UV Dirençli, Sararmaz ve Tebeşirlenmez

Eşsiz Fomülasyon…

Formülasyonunda ki üst üste binen alüminyum pulları , alüminyum tozlarına göre daha üstün mukavemet, dayanıklılık ve yapışma gücü sağlar. Bu da ürünü diğer alüminyum içeren ürün gruplarına göre daha başarılı kılar.

Çevre Dostu Bir Ürün…

Rust Bullet % 70 (+/-%2) katı madde oranına sahiptir. Yüksek katı madde oranının anlamı kuruma sırasında buharlaşan düşük solvent içeriğidir. Yani ürün yüzeye uygulandığında % 70’den fazlası yüzeyde kalır. Bu yanma ve sağlık riski açısından değerlendirildiğinde çevre dostu ve güvenli bir ürün olmasını sağlar.
Alev yayılma indeksi sıfır (0) & Duman yayılma indeksi beş (5)
RUST BULLET kurşun, çinko, kromat ve ağır metal içermez.
RUST BULLET içme suyu EPA standartlarını karşılar.
Birleşik devletler EPA standartlarına göre birincil&kincil içme suyu ile kullanım standartlarını aşmaktadır ; 30 ve 120 gün
RUST BULLET küf kapatıcıdır.
RUST BULLET ASTM E84-04 Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Karakteristiklerinin Testi Standardına göre çoğu yangın geciktirici kaplamalara göre daha üstün bir performans sergiler.
RUST BULLET VOC standartlarına uygundur.

Üstün Yapışma Gücüne Sahiptir…

Direk olarak paslı yüzeye ve/veya temiz metale uygulanabilir. Parlak krom, galvanizli yüzey, paslanmaz çelik, soğuk haddelenmiş çelik, sıcak haddelenmiş çelik, fiberglas Rust Bullet’ın uygulanabildiği yüzeylerin sadece küçük bir kısmıdır.

Darbe ve Aşınma Dayanımı…

ASTM D 4060………………………………..Aşınma Direnci
ASTM D 2444………………………………..Darbe Direnci
ASTM D 522 Mandrel Eğilme………..Elastiklik

Her Ortamda Optimum Performans Sağlar…

Atmosferik ; Termal Dayanım, UV Dayanımı, Su Geçirmezlik, Elastikiyet
Toprak Altı; Su Geçirmezlik, Darbe Dayanımı
Su Altı; Su Geçirmezlik, Kimyasal Dayanım

Yüzeyleri Nasıl Korur?

Pası ve korozyonu kalıcı olarak durdurur. Uygulanan paslı alan üzerinde bir film oluşturmak yerine yüzeydeki porlara girerek etkilenen paslı alanların kurumasını sağlar. Bu yöntem etkilenen alanları dehidrate eder. Ardından sağlam bir kaplama bariyeri oluşturarak gelecekte oluşacak pas ve korozyonu engeller. Yüzeyin ayrılmaz bir parçası haline gelir ve yüzeyi korur. UV’ye dayanıklı olduğundan bir üst kaplamaya gerek yoktur. Metalik gri renktedir.
Gözeneksiz ve geçirimsiz bir bir bariyer koruma sağlar.
Korozyonu inhibe eden özel pigmentler içerir.
Yüzeyi koruyarak zamanla kendini feda eden alüminyum açısından zengin bir kaplamadır.

Hızlandırılmış İklimlendirme Testleri

RUST BULLET bilimsel olarak pas / korozyon kontrolü konusunda 6 ana madde de
• Yüksek Isı,
• Nem,
• Tuz Oranı,
• UV Etkisi,
• Çizilme
• Atmosferik şartlardan kaynaklı bozulma vb gibi konularda hızlandırılmış korozyon testleri ile sınanmıştır.
Karşılaştırma yapılırken piyasada ki lider ürünler kullanılmıştır. Her bir test panelinin üzerinde ki kaplama ve / veya sistemin çizilme-sürtünme vb etkilere karşı potansiyel performansı ASTM standartları esas alınarak test edilmiştir.
Test panellerinin üzerine X şeklinde çizikler atılmış ve bu bölgelerde ki pas oluşumu ve yayılımı gözlemlenmiştir.

Hızlandırılmış İklimlendirme Testleri ve Diğer Korozyon Boyaları Arasında ki Farklar;

Yapılan hızlandırılmış korozyon test çalışmaları da göstermiştir ki korozyona karşı koruma konusunda RUST BULLET ve Normal Boyalar ( epoksi, poliüretan vb gibi ) arasında çok ciddi farklar vardır;
• RUST BULLET uygulaması için yüzey hazırlığı-temizliği minimum düzeydedir. Basit el aletleri ile varsa boya tabakasının ve serbest korozyonun alınması yeterlidir. Korozyonun temizlenmesi gerekmez. Kumlama yapmak gerekmez.
Düşük Maliyet ….. Kolay Uygulama….
Ancak normal boya uygulamalarında eski boya tabakalarının ve varsa korozyon tabakasının mutlaka kumlama ile çıkartılması ve belli bir SA derecesinin yakalanması zorunludur.
Yüksek Maliyet ….. Zor Uygulama….

Normal Boyalar ve Diğer Korozyon Boyaları Arasında ki Farklar;

• RUST BULLET astar gerektirmez. Yüzeylere direk olarak uygulanır.
RUST BULLET Koruma
Normal Boyalar astar gerektirir.

Normal Boyalar Koruma ve Diğer Korozyon Boyaları Arasında ki Farklar;

RUST BULLET çelik yüzeyleri hem inhibe ederek hem de elektrokimyasal reaksiyonla pasın yayılmasına karşı korur. Aynı zamanda bariyer koruma sağlar.
RUST BULLET Koruma
Normal boyalar sadece bariyer koruma mantığı ile çalıştığı için zamanla oluşan pas boya tabakasının altına ve diğer bölgelere sirayet eder.

Kullanan Kurumlar…

• Amerika Federal Havacılık Dairesi ( FAA)
• Amerika Birleşik Devletler Ulaştırma Bölümü (DOT)
• Amerika Birleşik Devletler Ordusu
• Amerika Birleşik Devletler Donanması (USN)
• Amerika Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri (USAF)
• Amerika Birleşik Devletler Deniz Piyade Teşkilatı(USMC)
• Amerika Birleşik Devletler Denizaltı Harp Merkezleri (NUWC)
• Amerika Birleşik Devletler Sahil Güvenlik (USCG)
• Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (VLA)
sadece bir kaçıdır.


Direk Pas Üzerine Atılan Boya Uygulama Kılavuzu

Önerilen Yüzey Hazırlama Tekniği Nedir?

RUST BULLET ürünleri uygulanmadan önce uygun yüzey hazırlığı optimum performans sağlayacaktır. Uygulama yapılan yüzey mutlaka kuru olmalıdır. Öncelikle yüzeyde ki varsa eski koruyucu boya katmanları kumlama, uygun el aletleri veya su jeti ile ile raspa edilmelidir.
Varsa serbest korozyon, nem, küf, yağlı maddeler, balmumu vb. temizlenmelidir. Bunun dışında detaylı ve komple bir korozyon temizliğine gerek yoktur.

Çeliğin Çözünür Tuz Kirliliği için Önerilen Yüzey Hazırlama Tekniği Nedir?

Zamanından önce koruyucu kaplamada problem görülmesinin nedenlerinden birisi de kaplama uygulanmadan önce görünemeyen-belirlenemeyen çözünür tuz yüzey kirlilikleridir. Kaplanacak metal üzerinde klorür, sülfat gibi çözünebilir tuzlar bulunuyorsa bu durum koruyucu kaplamanın zamanından önce hasara uğramasına neden olur.
Bu tuzlar kumlama vb gibi mekanik yolla yüzeyden uzaklaştırılamaz. Su jetleri ile yapılan temizlik daha ekonomik olması nedeni ile yaygın olarak tercih edilmektedir. Su püskürtme etkisinin hızı, yönü yüzeydeki derin, dar veya mikroskobik oyukların tam olarak temizlenmesi için tek başına yeterli değildir. Asidik etkiye sahip bir kimyasalın kullanılması efektif bir temizleme için kimyasal bir çözüm sağlar.
RUST BULLET METAL BLAST sadece çözünür tuzlara tesir etmeyip aynı zamanda yerleşik kirliliği ve emprüteler içeren diğer yüzeyler için de geçerlidir.

Çeliğin Çözünür Tuz Kirliliği için Önerilen Yüzey Hazırlama Tekniği Nedir?

RUST BULLET METAL BLAST NEDİR?
Metal yüzey temizleyici ve şartlandırıcıdır. Metal Blast, pas, gres vb gibi
kaplamanın yüzeye bağlanmasını etkileyen diğer kirlilikleri kaldırır.
Püskürtme veya daldırma yöntemi ile uygulanabilir. Metal Blast’ın tamamen buharlaşıncaya kadar yüzeyde 20-30 dakika kalmasına izin verilmelidir. Bu süre pası çözmek ve metali dağlamak için yeterlidir. Aşırı paslanmış yüzeylerin 20 dakika ile 3 saat arasında ıslatılarak Metal Blast’ı emmesi sağlanmalıdır. Uygulama yapılacak alan zımpara ile aşındırılması ve tekrar Metal Blast ile ıslatılmalıdır. Duruma göre bu işlemi birkaç kez tekrarlamak gerekir.
En iyi sonuç için Metal Blast yüzeyden ılık su ile durulanarak veya temiz bir bezle silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey Rust Bullet uygulamadan önce mutlaka kurutulmalıdır.
Metal Blast kullanımı sırasında koruyucu giysi, eldiven ve göz koruyucu kullanılmalıdır.

Nasıl Hazırlanır?

Rust Bullet tamamen homojen ve uniform olana kadar en az 3 dakika derinlemesine karıştırılmalıdır. Kutunun uygulamadan önce çalkalanması kaplamanın bitmiş halinde baloncuk oluşmasına neden olabilir.
Ürün asla mekanik olarak karıştırılmamalıdır. Bu işlem kaplama ve yüzey arasına nem içeren moleküllerin yerleşmesini sağlar. Bu da uygulama sonrası yüzeyde baloncuk oluşmasına neden olabilir.
6 ay ve daha uzun süre kutuda kalan Rust Bullet ürünleri kutuda çökelme yapabilir. Aynı karıştırma direktifleri izlenir. Kutunun altında çökelen tabakanın komple ortadan kalktığına emin oluncaya kadar daha uzun süre karıştırılır.

Seyreltmek İçin Ne Kullanılır?

Viskosite, solvent ve aktif bileşen dengesinin tam olarak korunması önemlidir. Seyreltilmek istenirse RUST BULLET Solvent yaklaşık hacimce %3-5 oranlarında kullanılabilir.

Başka Bir Kaba Transfer Edilebilir mi?

Herhangi bir neden için Rust Bullet’ın başka bir kaba aktarılması gerekirse temiz, astarsız teneke kutular kullanılmalıdır. Ürünün her hangi bir kısmı başka bir kaba aktarılmadan önce en az 3 dakika karıştırılmalıdır. Bloxygen kullanılarak –oksijen bir inert gazla(argon) yer değiştirilir- önceden açılmış kutuda ki kaplamanın kuruması engellenir.

Servis Sıcaklık Seviyesi Nedir?

Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı 2 derecenin altında ve 43 derecenin üstünde olmamalıdır. İdeal uygulama sıcaklığı nemin %90’ın altında olduğu 10 derece ile 27 derece arasında ki sıcaklıklardır.
RUST BULLET yağmur altında ve ıslak yüzeye uygulanmamalıdır. Tamamen kuruyan RUST BULLET kaplamalar 157 derece bir servis sıcaklığı seviyesine sahiptir. 325-350 derece arasındaki sıcaklığa ise 72 saat dayanabilir.

Kaplama Kalınlığı Ne Olmalıdır?

Rust Bullet Standart’ın en az 4 kat olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Rust Bullat Standart metalik gri renktedir. Bunun üzerine estetik vb kaygılarla istenirse renkli son kat boya yapılabilir. Boya uygulamasının en az 2 kat olarak yapılması tavsiye edilir.
4 kat olarak yapılan Rust Bullet Standart uygulaması yaklaşık 12 mils (0.3048 mm) kalınlığa denk gelir ki bu da doğru yapılan bir uygulama ile 10 yıllık kullanım ömrü sağlar.

Neden Minimum 2 Kat Uygulanmalıdır?

Rust Bullet kuruma işlemi sırasında karbondioksit gazı yayar. Bu işlem ilk kat RUST Bullet uygulamasında küçük gözenekler oluşturabilir. İkinci veya sonraki kaplama katları bu küçük gözenekleri kapatır. Hava geçirmez bir zırh oluşturur. Rust Bullet’ın ilk katı yüzeye nüfuz ederek pası özgün metal yüzeye doğru dehidrate eder. İkinci kat ise ilk katda ki gözenekleri doldurmak için gereklidir. Yüzeyde kalkan benzeri bir zırh oluşturur.

2. Kaplama Katı Ne zaman Uygulanır?

Rust Bullet’ın 2. katı uygulanmadan önce bir önceki kat dokunma kuruluğunda olmalıdır. Rust Bullet kaplama katları arasında ki kuruma zamanı yaklaşık 2-4 saattir. Kuruma süresi yüzey sıcaklığına ve nispi neme bağlı olarak değişebilir. Rust Bullet neme karşı hassastır. % 80 ve üzeri yüksek nem koşullarında Rust Bullet daha hızlı kuruyacaktır. Eğer 24 saatlik uygulama süresi geçirilmişse bir üst kaplamanın uygun yapışmasını sağlamak için en az 150 grift malzeme ile yüzey hafifçe aşındırılmalıdır.
Eğer ikinci kat ertesi sabah uygulanacaksa önceki kat üzerinde çiğ ve yoğuşma olmadığından emin olunmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey her zaman kuru olmalıdır.
Optimum performans için köşelerin, kenarların, aşırı oyuklanmış alanların yeteri miktarda kaplandığı garanti edilmelidir.

Son Kat Olarak Boya Uygulanacaksa Ne zaman Uygulanır?

Rust Bullet son kat için boya kullanılmasa dahi tek başına yeterli koruma yetisine sahiptir.
Eğer RUST BULLET üzerine bir son kat kaplaması yapılacaksa kullanılacak ürünün RUST BULLET ile uyumluluğu kontrol edilmeli ve üretici önerileri dikkate alınmalıdır. Yapılacak son kat uygulaması 2 kat olarak tavsiye edilir.
Estetik kaygılarla yapılacak olan son kat boya Rust Bullet’ın son kat uygulanmasından yaklaşık 24 saat sonra yapılabilir. 2. kat uygulanmadan önce bir önceki kat dokunma kuruluğunda olmalıdır. Rust Bullet kaplama katları arasında ki kuruma zamanı yaklaşık 2-4 saattir. Kuruma süresi yüzey sıcaklığına ve nispi neme bağlı olarak değişebilir. Rust Bullet neme karşı hassastır. % 80 ve üzeri yüksek nem koşullarında Rust Bullet daha hızlı kuruyacaktır. Eğer 24 saatlik uygulama süresi geçirilmişse RUST BULLET’ın sertleşmesi için 24 saat beklenmeli ve en az 150 grift malzeme ile hafifçe aşındırılmalıdır.
Nasıl Uygulanır?
Rust Bullet fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı kullanılarak uygulanabilir.
İnce tüylü bir rulo kullanılması tavsiye edilir. Bir bölgede yığılma oluşturmadan eşit miktarlarda paralel çapraz çizgiler oluşturma yöntemi ile yüzeye tatbik edilmelidir.
İlk kaplama katı biraz bol uygulanmalıdır. İkinci kat ve diğer ilave katlar ise tamamen ilk katı kapatmak için uygulanır.

Uygun Depolama ve Nakliye Koşulları Nelerdir?

Önceden açılmış ve kısmen arta kalmış kutuların depolama sırasında ağızlarının iyice kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Rust Bullet neme karşı duyarlıdır. Bu yüzden kutunun ağzının açıldığı süre sınırlanmalıdır. Uygulama sırasında yaklaşık 1 saat boyunca kullanılabilecek ürün bir kaba aktarılır ve orijinal kutunun kapağı hemen kapatılır. Eğer ürün başka bir kutuya aktarılacaksa temiz bir astarsız teneke kutu olmalıdır. Kullanılan kutular tekrar kapatılırken kenarlarındaki artıklar temizlenmelidir. Belirli bir süre dış ortam havası ile temas eden ürün orijinal ürünü bozacağı için asla yeniden orijinal kutusuna geri boşaltılmamalıdır.
Açılmamış teneke kutular yaklaşık 2 sene raf ömrüne sahiptir. Açılmış kutuların raf ömrü ise 1 aydır.

Uygun Ekipman Temizleme Prosedürü Nedir?

RUST BULLET solventi veya dimetil benzen (ksilen) , tolüen veya asetonu ekipman temizliği için kullanabilirsiniz. Uygulama sonrası ekipman hızlı bir şekilde temizlenmelidir. Aksi takdirde ürün katılaşır ve sonra kaldırılması çok zor olur. Ancak bir aşındırma işlemi ile bulaştığı yerden çıkarılabilir.

Güvenlik Koşulları

Hazırlık-uygulama ve temizleme sırasında koruyucu giysi, eldiven, gözlük takılması gereklidir. Rust bullet deriye temas ederse 10 dakikadan sonra deriden kaldırmak son derece zordur. Alevden, kıvılcımdan, ısıtıcılardan , sigara vb tutuşma sağlayacak bütün kaynaklardan uzak tutulmalıdır. İç mekanda yapılan uygulamalarda uygun havalandırma koşullarının sağlanması zorunludur.