KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız LETOON TEKNİK LTD. ŞTİ.;

Yüzey Koruma ve Kaplama  Teknolojileri ve Ürünleri ‘  konusunda, alanında öncü ve lider  bir firma olarak aşağıda yazılı hususları şirket politikası olarak kabul eder ve benimser;

  • Kalite yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara  uymayı
  • Kalite yönetim sistemimizin hedeflerini duyurmayı, gelişimi ve verimliliğinin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirip sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Teknolojiyi ve yeni gelişmeleri sürekli takip ederek süreç, ürün ve hizmetlerimizin   kaliteli olarak sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılayıp, kaliteli, doğru ürün ve hizmeti güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak konusunda yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmayı  ve müşteri  memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Çalışanlarımızın katılımcı, yaratıcı, paylaşımcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri uygun çalışma ortamını sağlamayı,
  • Operasyonel anlamda müşterilerimize doğru, kaliteli ürün sunabilmek ve hızlı hizmet verebilmek adına şirket içi iletişim ve koordinasyonun güçlü kalmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Sağladığımız kurumsal güveni çalışanlarımız, müşterilerimiz açısından sürekli kılmak için gereken gayret ve hassasiyeti göstermeyi
  • Çalıştığımız coğrafyaların sosyal ve kültürel değerlerine saygı göstermeyi, yasalara uygun, iş etiği kurallarına dikkat ederek , dürüst, iletişime açık çalışmayı

İSG POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzda;

Çalışan, müşteri ve ziyaretçi güvenliğini en üst düzeyde sağlamak,

Kuruluşumuz sınırlarında ve seyahatlerde tüm çalışanların emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak ve tüm  güvenlik tedbirlerini almak,

Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini sağlamak,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve isg risklerini azaltmak,

Yaralanma ve sağlığı bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürekli  iyileştirilmesi ve takip edilmesi çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanması

Yasal mevzuatlara, müşteri isteklerine ve isg/kalite yönetim sistemi standartlarına uyarak yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,

Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,

Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,

Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,

Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,

Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,

Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğinin sağlamayı,

Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,

Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,

Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.