POLİMER SİLİKAT

Polimer Silkat Beton Yüzey Koruma

Polimer Silkat Beton Yüzey Koruma

Beton Yüzey Koruma – Asit & Korozyon Dayanımı
Surface Protection – Acid & Iye corrosion resistant

Zemin,duvar,temeller,atık su havuzları, kimyasal havuzlar, boru hatları, desülfürük kuleler ve soğutma kuleleri vb. için uygundur.
Is suitable for floor, Wall, foundadion, of facility, wastewater pool, chemical pool, pipeline, desulfurizing twercand cooling tower, etc.

Beton Yüzey Koruma – Tuz Korozyon Dayanımı
Concrete Surface Protection – Salt corrosion resistant

Çok tuzlu ortamlar, deniz suyu tuz arıtma, zemin, liman ve iskeleler, boru hatları ve içilebilir su tesisleri vb. için uygundur.
Is suitable for strong salt environment environment, seawater desalination, floor , port and pier, pepeline and drinkable water,etc.

Beton Yüzey Koruma –Yağ Korozyon Dayanımı
Concrete Surface Protection –Oil corrosion resistant

Petrol endüstrisi, zeminler ve yağ-su seperatorleri vb için uygundur.
Is suitable for petroleum indudtry, floor and oil- water separator , etc.

Metal Yüzey Koruma –Yağ Korozyon Dayanımı
Metal Surface Protection –Oil corrosion resistant

Petrol endüstrisi, yağ tankları ve yağ boru hatları vb için uygundur.
Is suitable for petroleum industry, oil tank and oil pipeline, etc.

Beton Yüzey Koruma -Yüksek Aşınma Dayanımı
Concrete Surface Protection – Heavy-duty abrasion resistan

Pürüzlü ve diğer tüm beton yüzeyler, havuzlar zeminler, duvarlar vb için uygundur. Is suitable for raung surface of concrete like pool, floor,Wall, etc.